Blog


Výbava

09/04/2022

Chrániče zraku- sú najdôležitejšou ochranou pre strelca. Strelec ktorý, nebude mať okuliare nebude pustený riešiť streleckú situáciu. Taktiež je potrebné aby všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v priestoroch strelnice používali ochranu zraku.

Dynamická streľba je jednou z najťažších streleckých disciplín, pri ktorej strelec využije strelecké a pohybové schopnosti. Strelec si musí určiť najvhodnejší postup pri riešení streleckých úloh, čo kladie nároky aj na strelcovu psychiku. Ďalšia vec, ktorú musí strelec bezpochyby zvládať je bezpečná manipulácia so zbraňou.