Kalendár na rok 2022


Kalendár súťaží a brigád

Marec


13.03.2022 - 1. kolo - Pištoľová súťaž presnosť, combat (výsledky)
20.03.2022 - 1. kolo - Malokalibrová liga (výsledky)

Apríl


03.04.2022 - 1. termín - Brigádnická činnosť
10.04.2022 - 2. kolo - Malokalibrová liga (výsledky)
24.04.2022 - 2. kolo - Pištoľová súťaž presnosť, combat (výsledky)

Máj


01.05.2022 - 1. kolo - Broková liga: Trap, AT, VV, Zajac na prieseku (výsledky)
07.05.2022 - Okresný malokalibrový prebor - M- 400 (organizuje OPK) (výsledky)
08.05.2022 - 3. kolo - Malokalibrová liga (výsledky)
14.05.2022 - Kontrolné streľby I. (organizuje OPK)
15.05.2022 - 3. kolo - Pištoľová súťaž presnosť, combat (výsledky)
28.05.2022 - Kontrolné streľby II. (organizuje OPK)
29.05.2022 - 2. termín - Brigádnická činnosť


Jún


05.06.2022 - 4. kolo - Pištoľová súťaž presnosť, combat (výsledky)
11.06.2022 - IX. ročník " Memoriál Ing. Alberta Macka" (organizuje OPK, preložené zo 4.6.) (výsledky)
12.06.2022 - 4. kolo - Malokalibrová liga (výsledky)
26.06.2022 - 2. kolo - Broková liga: Trap, AT, VV, Zajac na prieseku (výsledky)

September


04.09.2022 - 5. kolo - Malokalibrová liga (výsledky)
10.09.2022 - XII. ročník " Memoriál Dr. Ladislava Babiaka" (organizuje OPK) (výsledky)
11.09.2022 - 3. kolo - Broková liga: Trap, AT, VV, Zajac na prieseku (výsledky)
18.09.2022 - 3. termín - Brigádnická činnosť

Október


01.10.2022 - 4. termín - Brigádnická činnosť - zrušené kvôli dlhotrvajúcej zlej predpovedi počasia.

Termíny strelieb a brigád

sú vždy - nedele. V prípade zmeny budú aktivity prenesené aj počas soboty aj počas pracovného týždňa. Všetky oznamy streleckého klubu Krupina budú vždy zverejnené na tejto stránke.

Strelecké súťaže

Pištoľová súťaž presnosť, combat:

1. kolo - 13.03.2022
2. kolo - 24.04.2022
3. kolo - 15.05.2022
4. kolo - 05.06.2022

Malokalibrová liga:

1. kolo - 20.03.2022
2. kolo - 10.04.2022
3. kolo - 08.05.2022
4. kolo - 12.06.2022
5. kolo - 04.09.2022

Broková liga: Trap, AT, VV, Zajac na prieseku

1. kolo - 01.05.2022
2. kolo - 26.06.2022
3. kolo - 11.09.2022

Začiatok streleckého podujatia

bude vždy o 8.00 hod na strelnici Okrúhla hora Bzovík. Pri nepriaznivom počasí sa všetci strelci stretnú na strelnici - Okrúhla hora Bzovík. Následne na strelnici hlavný rozhodca rozhodne, či sa bude pokračovať v streľbe, alebo sa podujatie zruší a preloží na iný termín.

Brigádnická činnosť

1. termín - 03.04.2022
2. termín - 29.05.2022
3. termín - 18.09.2022
4. termín - 01.10.2022

Začiatok brigád

bude vždy o 8.00 hod na strelnici Okrúhla hora Bzovík. Pri nepriaznivom počasí sa všetci zúčastnení stretnú na strelnici - Okrúhla hora Bzovík. Následne na strelnici predseda, resp. ním poverená osoba rozhodne, či sa bude pokračovať v brigádnickej činnosti, alebo sa preloží na iný termín.