Aktuality

22.5.2023

V sobotu 10.6.2023 od 9:00 do 13:00 hod je strelnica uzavretá.

Ďakujem za pochopenie.

S pozdravom Peter Vician


2.4.2023

Súťaží sa môžu zúčastniť aj nečlenovia klubu. Poplatok za účasť v súťaži určí rozhodca pri zápise do súťaže.


12.3.2023

Pravidlá individuálnej streľby na strelnici:

  • individuálne môžu strieľať aj čakatelia na členstvo,
  • pred streľbou prosím pošlite SMS, na číslo +421 903 278101 a všetci sa zapíšte do zošita. SMS môže byť napr. "Začíname strieľať na strelnici, Ján Hraško +2 hostia",
  • strieľať sa môže každý deň od 8:00 do 18:00.

10.4.2022

Krúžok lukostreľby

Každú stredu od 15.00 do 18.00 prebieha v priestoroch strelnice krúžok lukostreľby. V tomto čase prosím na strelnici nestrieľajte.


28.7.2021

Krupinská televízia

Strelecký klub v Krupinskej televízii 28. 7. 2021


03.07.2020

Zákaz streľby po 18:00

Na základe viacerých sťažností na streľbu na strelnici vo večerných hodinách, sa od dnes 03.07.2020 zakazuje účasť na strelnici so zámerom akejkoľvek streľby po 18-tej hodine !!!
V prípade závažného porušenia prevádzkového poriadku a porušenie záväzno - právnych predpisov Zák. č. 190/2003bude priestupca vykázaný z priestorov strelnice a jeho priestupok bude oznámený Odd. spr. Služby PZ-SR.

20.2.2023

Do odvolania platí zákaz streľby zo SAMOPALOV a AUTOMATICKÝCH PUŠIEK na
strelnici Okrúhla hora Bzovík.