Aktuality

9.4.2024

Vážené kolegyne a kolegovia,

oslovujeme Vás v súvislosti s pripravovanou streleckou súťažou, ktorá sa bude konať dňa 4. 5.2024 na Strelnici Zákopčie v disciplíne Compak sporting 150.

Chceli by sme Vás poprosiť o rozšírenie informácie medzi návštevníkov Vašich strelníc, aby sa strelecký pretek dostal aj touto cestou do povedomia priaznivcom strelectva. 

Všetky informácie k preteku nájdete v pripojenom súbore alebo na webstránke: https://strelnicazakopcie.sk/podujatia/
Prihlasovanie prebieha na stránke: https://www.spzca.sk/strelnica/sutaze-a-podujatia/pohar-spk-compak-sporting-150

S poďakovaním
--
Strelnica Zákopčie
Mob.č.: +421 948 854 440; +421 948 983 462
Email: info@strelnicazakopcie.sk
Web: www.strelnicazakopcie.sk


13.3.2024

Žiadam členov streleckého klubu Krupina, ktorí majú záujem o vstup do Slovenského streleckého zväzu, aby mi do konca mesiaca zaslali SMS na Tel: 0903 278 101 s údajmi: 

  • dátum narodenia a 
  • bydlisko.

Členský príspevok do Streleckého zväzu je 20 euro člen/rok. Tento poplatok si každý bude hradiť vo vlastnej réžii. Každý člen bude mať vystavený preukaz o členstve v Slovenskom streleckom zväze .

Ostávam s pozdravom, predseda SK Mgr.Peter Vician.


6.9.2023

Na bráne pribudla nová tabuľa

29.5.2023

Výbor streleckého klubu ďakuje členom streleckého klubu Ľubomírovi Šinkovi so synom, Igorovi Paulínymu, Jánovi Seleckému a Jánovi, Lukášovi a Ľubomírovi Daubnerovcom, za účasť a skvelú reprezentáciu klubu na propagačnej akcii v rámci Guľáš Majstra na Bzovíku, ktorá sa uskutočnila 27.5.2023.


2.4.2023

Súťaží sa môžu zúčastniť aj nečlenovia klubu. Poplatok za účasť v súťaži určí rozhodca pri zápise do súťaže.


12.3.2023

Pravidlá individuálnej streľby na strelnici pre členov a čakateľov na členstvo:

  • pred streľbou prosím pošlite SMS, na telefónne číslo +421 903 278101 a všetci sa zapíšte do zošita. SMS môže byť napr. "Začíname strieľať na strelnici, Ján Hraško +2 hostia (Jurko Mrkvička a Evka Bystrooká)",
  • strieľať sa môže každý deň od 8:00 do 18:00.

Pravidlá individuálnej streľby na strelnici pre nečlenov:

  • pre možnosti resp. podmienky individuálnej streľby na strelnici pre nečlenov streleckého klubu prosím zavolajte na telefónne číslo +421 903 278 101.28.7.2021

Krupinská televízia

Strelecký klub v Krupinskej televízii 28. 7. 2021


03.07.2020

Zákaz streľby po 18:00

Na základe viacerých sťažností na streľbu na strelnici vo večerných hodinách, sa od dnes 03.07.2020 zakazuje účasť na strelnici so zámerom akejkoľvek streľby po 18-tej hodine !!!
V prípade závažného porušenia prevádzkového poriadku a porušenie záväzno - právnych predpisov Zák. č. 190/2003bude priestupca vykázaný z priestorov strelnice a jeho priestupok bude oznámený Odd. spr. Služby PZ-SR.

20.2.2023

Do odvolania platí zákaz streľby zo SAMOPALOV a AUTOMATICKÝCH PUŠIEK na
strelnici Okrúhla hora Bzovík.