10.9.2022 - XII. ročník "Memoriál Dr. Ladislava Babiaka" - M-400


Spolu Poradie Priezvisko Meno Líška Srnec Kamzík Diviak Spolu
397 1 Bugyi, Ing. Štefan 100 100 100 97 397
389 2 Sloboda Erik 98 99 100 92 389
388 3 Vician, Mgr. Peter 100 100 97 91 388
381 4 Jombík Zdenko 96 96 94 95 381
377 5 Rievaj st. Ján 87 96 98 96 377
367 6 Hámorský Miloš 92 96 95 84 367
365 7 Mráz, Bc. Pavel 96 99 95 75 365
365 7 Cúth Pavel 99 96 97 73 365
358 8 Paulíny Igor 90 100 86 82 358
356 9 Majer Igor 87 98 97 74 356
323 10 Rievaj ml. Ján 67 91 94 71 323
321 11 Cúth Jakub 73 78 94 76 321
280 12 Takáč Ondrej 32 86 84 78 280
248 13 Selecký Ján 36 90 97 25 248