OdkazyStrelecké organizácie:

SSS - Slovenský strelecký zväz: www.shooting.sk
IPSC - Medzinárodná asociácia praktickej streľby: www.ipsc.org

Strelecké kluby:

Double alpha combet club Michalovce: www.daccm.sk
Klub športovej streľby Komárno: www.kssk.sk
Športový klub polície v Trenčíne: www.skptn.sk
Športový strelecký klub Magnum R.S.: www.sskmagnum.estranky.cz
VTJ Zvolen: www.vtjzvolen.szm.sk

Zbrojovky:

CZ Uherský Brod: www.czub.cz
Grand Power K - 100: www.grandpower.eu

Partneri:

IBO s.r.o. Slovakia: www.ibo.sk