Dynamická streľba

09/04/2022

Dynamická streľba je jednou z najťažších streleckých disciplín, pri ktorej strelec využije strelecké a pohybové schopnosti. Strelec si musí určiť najvhodnejší postup pri riešení streleckých úloh, čo kladie nároky aj na strelcovu psychiku. Ďalšia vec, ktorú musí strelec bezpochyby zvládať je bezpečná manipulácia so zbraňou.

Pretek v dynamickej streľbe pozostáva z viacerých streleckých situácií takzvaných -" Stages". Poznáme tri druhy streleckých situácií- krátka ( do 9 rán), stredná ( do 16 rán), a dlhá ( do 32 rán). Strelec v každom stage-i získa určitý počet bodov, ktoré sa vydelia časom dosiahnutým strelcom, princíp dynamickej streľby - presnosť, rýchlosť a sila, DVC. Na stage sa používajú papierové terče, ktoré majú tri skórovacie zóny. Bodované sú A-5, C-3, D-1. Hodnotia sa minimálne dva zásahy v každom terči. Ďalej sa používajú kovové terče, ktoré po zásahu padnú resp. sa preklopia. Tieto sú bodované 5 bodmi. Stage môže byť doplnený o NOSHOOT (penalizačný terč, farebne odlíšený od ostatných), ktorého zásah sa hodnotí mínus 10 bodmi. V dynamickej streľbe je dôležité nájsť rovnováhu medzi rýchlosťou a silou. Presnosť je nám nanič, keď budeme mať veľký čas. Rýchlosť ako taká nie je podstatná, keď nebudeme presní.