Kalendár na rok 2024


Termíny strelieb a brigád sú vždy - nedele o 8:00 hod.

Termíny akcií organizovaných OPK sú vždy - soboty o 8:00 hod.

(trvanie akcií je obvykle do 14:00)

Kalendár súťaží a brigád

Marec

10.03.2024 9:00 - Výročná členská schôdza v kine Kultúra (v Krupine)
17.03.2024 - 1. kolo - Pištoľová súťaž - Presnosť,Combat
24.03.2024 - 1. kolo - Malokalibrová liga

Apríl

07.04.2024 - 1. kolo - Broková liga - Trap, AT, VV, Zajac na prieseku
14.04.2024 - 2. kolo - Malokalibrová liga
21.04.2024 - 2. kolo - Pištoľová súťaž - Presnosť,Combat
28.04.2024 - 1. termín - Brigádnická činnosť

Máj

01.05.2024 - 2. kolo - Broková liga - Trap, AT, VV, Zajac na prieseku
04.05.2024
- OPK Krupina - M - 400
05.05.2024 - 3. kolo - Pištoľová súťaž - Presnosť,Combat
08.05.2024 - 1. kolo - Mini snaiper
11.05.2024 - OPK Krupina - Kontrolné streľby I.
12.05.2024 - 2. termín - Brigádnická činnosť
19.05.2024 - 4. kolo - Pištoľová súťaž - Presnosť,Combat – Verejná pištoľová súťaž
25.05.2024 - OPK Krupina - Kontrolné streľby II.
26.05.2024 - 3. kolo - Malokalibrová liga

Jún

01.06.2024 - OPK Krupina - XII. ročník " Memoriál Ing. Alberta Macka "
02.06.2024 - 3. termín - Brigádnická činnosť
09.06.2024 - 5. kolo - Pištoľová súťaž - Presnosť,Combat
16.06.2024 - 2. kolo - Mini snaiper
23.06.2024 - 3. kolo - Broková liga - Trap, AT, VV, Zajac na prieseku
30.06.2024 - 4. kolo - Malokalibrová liga

August

24.08.2024 - OPK Krupina - Praktická streľba č. I. kandidáti kurz 2024/2025

September

07.09.2024 - OPK Krupina - Praktická streľba č. II. kandidáti kurz 2024/2025
08.09.2024 - 5. kolo - Malokalibrová liga
14.09.2024 - OPK Krupina - XIV. ročník "Memoriál Dr. Ladislava Babiaka"
21.09.2024 - OPK Krupina - Skúšky zo strelieb kandidáti kurz 2024/2025
22.09.2024 - 4. termín - Brigádnická činnosť

Dátum Súťaž Kolo
10.03.2024 Výročná členská schôdza v kine Kultúra (9:00, v Krupine)
17.03.2024 Pištoľová súťaž - Presnosť,Combat 1. kolo
24.03.2024 Malokalibrová liga 1. kolo
07.04.2024 Broková liga - Trap, AT, VV, Zajac na prieseku 1. kolo
14.04.2024 Malokalibrová liga 2. kolo
21.04.2024 Pištoľová súťaž - Presnosť,Combat 2. kolo
28.04.2024 Brigádnická činnosť 1. termín
01.05.2024 Broková liga - Trap, AT, VV, Zajac na prieseku 2. kolo
04.05.2024 OPK Krupina - M - 400
05.05.2024 Pištoľová súťaž - Presnosť,Combat 3. kolo
08.05.2024 Mini snaiper 1. kolo
11.05.2024 OPK Krupina - Kontrolné streľby I.
12.05.2024 Brigádnická činnosť 2. termín
19.05.2024 Pištoľová súťaž - Presnosť,Combat – Verejná pištoľová súťaž 4. kolo
25.05.2024 OPK Krupina - Kontrolné streľby II.
26.05.2024 Malokalibrová liga 3. kolo
01.06.2024 OPK Krupina - XII. ročník " Memoriál Ing. Alberta Macka "
02.06.2024 Brigádnická činnosť 3. termín
09.06.2024 Pištoľová súťaž - Presnosť,Combat 5. kolo
16.06.2024 Mini snaiper 2. kolo
23.06.2024 Broková liga - Trap, AT, VV, Zajac na prieseku 3. kolo
30.06.2024 Malokalibrová liga 4. kolo
24.08.2024 OPK Krupina - Praktická streľba č. I. kandidáti kurz 2024/2025
07.09.2024 OPK Krupina - Praktická streľba č. II. kandidáti kurz 2024/2025
08.09.2024 Malokalibrová liga 5. kolo
14.09.2024 OPK Krupina - XIV. ročník "Memoriál Dr. Ladislava Babiaka"
21.09.2024 OPK Krupina - Skúšky zo strelieb kandidáti kurz 2024/2025
22.09.2024 Brigádnická činnosť 4. termín

Strelecké súťaže

Začiatok streleckého podujatia

bude vždy o 8.00 hod na strelnici Okrúhla hora Bzovík.

Pri nepriaznivom počasí sa všetci strelci stretnú na strelnici - Okrúhla hora Bzovík. Následne na strelnici hlavný rozhodca rozhodne, či sa bude pokračovať v streľbe, alebo sa podujatie zruší a preloží na iný termín.

V prípade zmeny budú aktivity prenesené aj počas soboty aj počas pracovného týždňa.

Pištoľová súťaž (presnosť 25m, Combat):

1. kolo - 17.03.2024
2. kolo - 21.04.2024
3. kolo - 05.05.2024
4. kolo - 19.05.2024 – Verejná pištoľová súťaž
5. kolo - 09.06.2024

Malokalibrový štvorboj:

1. kolo - 24.03.2024
2. kolo - 14.04.2024
3. kolo - 26.05.2024
4. kolo - 30.06.2024
5. kolo - 08.09.2024

Mini sniper (Mini ostreľovač):

1. kolo - 08.05.2024
2. kolo - 16.06.2024

Broková liga: Trap, AT, VV, Zajac na prieseku:

1. kolo -07.04.2024
2. kolo - 01.05.2024
3. kolo - 23.06.2024

Brigádnická činnosť

Začiatok brigád

bude vždy o 8.00 hod na strelnici Okrúhla hora Bzovík.

Pri nepriaznivom počasí sa všetci zúčastnení stretnú na strelnici - Okrúhla hora Bzovík. Následne na strelnici predseda, resp. ním poverená osoba rozhodne, či sa bude pokračovať v brigádnickej činnosti, alebo sa preloží na iný termín.

V prípade preloženia brigádnickej činnosti, strelieb, rôznych aktivít Streleckého klubu bude nový termín zverejnený na tejto stránke.

Brigády:

1. termín : 28.04.2024
2. termín : 12.05.2024
3. termín : 02.06.2024
4. termín : 22.09.2024