2022 Broková liga


3. kolo 11.9.2022

(Americký Trap -AT, Vysoká veža -VV, Zajac na prieseku)

Spolu Poradie Priezvisko Meno Americký Trap Vysoká veža Zajac na prieseku Spolu
32 1 Filip Milan 11 10 11 32
30 2 Kráľovič Dušan 10 12 8 30
25 3 Zošiak Ondrej 9 6 10 25
25 3 Gálik Július 7 11 7 25
23 4 Brodianský Ján 7 6 10 23
22 5 Jombík Zdenko 10 8 4 22
22 5 Floch Dušan 5 13 4 22
14 6 Parobok Milan 5 4 5 14

2. kolo 26.06.2022 -Jáno-Petro-Pavlovský verejný strelecký pretek

(Americký Trap -AT, Vysoká veža -VV, Poľovnícky parkúr -PP)

Spolu Poradie Priezvisko Meno Americký trap 1.kolo Americký trap
2.kolo
Vysoká veža Parkúr Spolu
31 1 Vician Peter 8 8 10 5 31
30 2 Chovan Ján 8 9 9 4 30
24 3 Korčok Marian 4 6 9 5 24
23 4 Lendvorský Peter 7 4 9 3 23
23 4 Ďavdík Ondrej 5 6 8 4 23
22 5 Jombík Zdenko 7 5 7 3 22
20 6 Brodianský Ján 5 6 8 1 20
16 7 Gálus Maroš 2 4 5 5 16
13 8 Sitáš Marian 2 1 5 5 13
9 9 Korčok Adam 2 2 3 2 9
6 10 Lazár Ján 2 0 3 1 6

1. kolo 01.05.2022

(Americký Trap -AT, Vysoká veža -VV, Zajac na prieseku)

Spolu Poradie Priezvisko Meno Trap 1.kolo Trap 2.kolo Vysoká veža Zajac na prieseku Spolu
46 1 Vician Peter 16 16 9 5 46
45 2 Kráľovič Dušan 14 14 10 7 45
29 3 Púpava Jaroslav 12 11 5 1 29
27 4 Korčok Marian 9 8 8 2 27
22 5 Zošiak Ondrej 6 10 5 1 22
21 6 Floch Dušan 11 10 0 - 21
21 6 Gálik Július 10 4 4 3 21
21 6 Šimko Ľubomír 5 8 5 3 21
20 7 Jombík Zdenko 6 9 0 5 20
19 8 Stankovič Peter 4 6 7 1 19
16 9 Pleva Ján 9 7 - - 16
12 10 Korčok Adam 2 5 3 2 12
8 11 Lazár Ján 1 4 1 2 8

Zo súťaže