Kalendár na rok 2023


Termíny strelieb a brigád sú vždy - nedele o 8:00 hod.

Termíny akcií organizovaných OPK sú vždy - soboty o 8:00 hod.

Kalendár súťaží a brigád

Marec


12. 3. 2023 9:00 - Výročná členská schôdza v kine Kultúra (v Krupine)
19. 3. 2023 - 1. kolo - Pištoľová súťaž - Presnosť, Combat
26. 3. 2023 - 1. kolo - Malokalibrová liga


Apríl


2. 4. 2023 - 1. kolo - Broková liga - Trap, AT, VV, Zajac na prieseku
16. 4. 2023 - 2. kolo - Pištoľová súťaž - Presnosť, Combat
23. 4. 2023 - 2. kolo - Malokalibrová liga
30. 4. 2023 - 1. termín - Brigádnická činnosť


Máj


6. 5. 2023 - Okresný malokalibrový prebor - M- 400 (organizuje OPK)
7. 5. 2023 - 3. kolo - Pištoľová súťaž - Presnosť, Combat
13. 5. 2023 - Kontrolné streľby I. (organizuje OPK)
14. 5. 2023 - 2. kolo - Broková liga - Trap, AT, VV, Zajac na prieseku
21. 5. 2023 - 4. kolo - Pištoľová súťaž - Presnosť, Combat - Verejná súťaž
27. 5. 2023 - Kontrolné streľby II. (organizuje OPK)
28. 5. 2023 - 3. kolo - Malokalibrová liga


Jún


3. 6. 2023 - XI. ročník " Memoriál Ing. Alberta Macka" (organizuje OPK)
4. 6. 2023 - 2. termín - Brigádnická činnosť
11. 6. 2023 - 3. kolo - Broková liga - Trap, AT, VV, Zajac na prieseku
18. 6. 2023 - 5. kolo - Pištoľová súťaž - Presnosť, Combat
25. 6. 2023 - 4. kolo - Malokalibrová liga


Júl


2. 7. 2023 - 3. termín - Brigádnická činnosť


August


19. 8. 2023 8,00 hod. - I.Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami pre kurz 2023/2024 (organizuje OPK)
29. 8. 2023 - 1. kolo - Mini sniper (Mini ostreľovač)

September


2. 9. 2023 8:00 hod. - II.Strelecký výcvik s poľovníckymi zbraňami pre kurz 2023/2024 (organizuje OPK)
3. 9. 2023 - 5. kolo - Malokalibrová liga
9. 9. 2023 - XIII. ročník " Memoriál Dr. Ladislava Babiaka" (organizuje OPK)
10. 9. 2023 - 4. termín - Brigádnická činnosť
17. 9. 2023 - 2. kolo - Mini sniper (Mini ostreľovač)
23. 9. 2023 8:00 hod. - Teoretická a praktická skúška zo streľby z poľovníckych zbraní kurz 2023/2024 (organizuje OPK)

Strelecké súťaže

Začiatok streleckého podujatia

bude vždy o 8.00 hod na strelnici Okrúhla hora Bzovík.

Pri nepriaznivom počasí sa všetci strelci stretnú na strelnici - Okrúhla hora Bzovík. Následne na strelnici hlavný rozhodca rozhodne, či sa bude pokračovať v streľbe, alebo sa podujatie zruší a preloží na iný termín.

V prípade zmeny budú aktivity prenesené aj počas soboty aj počas pracovného týždňa.

Pištoľová súťaž (presnosť 25m, Combat):

1. kolo - 19. 3. 2023
2. kolo - 16. 4. 2023
3. kolo - 7. 5. 2023
4. kolo - 21. 5. 2023 - Verejná súťaž
5. kolo - 18. 6. 2023

Malokalibrový štvorboj:

1. kolo - 26. 3. 2023
2. kolo - 23. 4. 2023
3. kolo - 28. 5. 2023
4. kolo - 25. 6. 2023
5. kolo - 03. 9. 2023

Mini sniper (Mini ostreľovač):

1. kolo - 29. 8. 2023
2. kolo - 17. 9. 2023

Broková liga: Trap, AT, VV, Zajac na prieseku:

1. kolo - 2. 4. 2023
2. kolo - 14. 5. 2023
3. kolo - 11. 6. 2023

Brigádnická činnosť

Začiatok brigád

bude vždy o 8.00 hod na strelnici Okrúhla hora Bzovík.

Pri nepriaznivom počasí sa všetci zúčastnení stretnú na strelnici - Okrúhla hora Bzovík. Následne na strelnici predseda, resp. ním poverená osoba rozhodne, či sa bude pokračovať v brigádnickej činnosti, alebo sa preloží na iný termín.

V prípade preloženia brigádnickej činnosti, strelieb, rôznych aktivít Streleckého klubu bude nový termín zverejnený na tejto stránke.

Brigády:

1. termín - 30. 4. 2023
2. termín - 6. 6. 2023
3. termín - 2. 7. 2023
4. termín - 10. 9. 2023