Pištoľová súťaž 2024 (Presnosť 25 m, Combat)


Celkové poradie za rok 2024

Combat

Poradie Hit Factor Match Pts Priezvisko Meno 17.3. 21.4. 5.5. 19.5. 9.6.
1 10,3039 160 Polievka Ľubomír 10,3039
2 8,2802 131,1933 Kubašák Mário 8,2802
3 8,2382 125,5628 Alakša Ľubomír 8,2382
4 8,0065 120,6268 Marcinek Jozef 8,0065
5 6,8633 109,1095 Cesnak Dušan 6,8633
6 6,5158 105,7605 Ološtiak Marek 6,5158
7 6,7785 105,6241 Kaminskýj Jakub 6,7785
8 6,6623 104,7082 Školník Marián 6,6623
9 6,8768 104,6905 Glonský Vladimír 6,8768
10 5,3749 87,4599 Vahančík Peter 5,3749
11 4,7073 85,9117 Koóš Vojtech 4,7073
12 5,4832 84,0191 Golian Jaroslav 5,4832
13 4,3503 66,9493 Gálus Maroš 4,3503
14 3,8052 59,5743 Stankovičová Soňa 3,8052
15 3,7316 57,395 Stankovič Ján, Ing. 3,7316
16 4,2527 54,2472 Szelle Ján 4,2527
17 2,7705 52,705 Stankovič Peter 2,7705
18 3,1452 49,3044 Balyta Ruslan 3,1452
19 2,2355 47,1873 Becík Martin 2,2355
20 1,0707 23,2059 Jombík Zdeno 1,0707
21 0,4513 4,0436 Matis Vincent 0,4513

Malokalibrová súťaž - 25 metrov

Poradie Spolu Priezvisko Meno 17.3. 21.4. 5.5. 9.6.
1 90 Cesnak Dušan 90
2 89 Glonský Vladimír 89
3 87 Golian Jaroslav 87
3 87 Sitáš Marian 87
4 86 Kubašák Mário 86
5 82 Vician Peter 82
6 81 Marcinek Jozef 81
6 81 Šinko Ľubomír 81
7 75 Ološtiak Marek 75
8 62 Mokoš Pavel 62
8 62 Jombíková Žofia 62
9 58 Púpava Jaroslav 58
10 54 Kanka Ján 54
11 47 Stankovič Ján, Ing. 47
12 42 Slanina Slavomír 42

Veľkokalibrová súťaž - 25 metrov

Poradie Spolu Priezvisko Meno 17.3. 21.4. 5.5. 9.6.
1 87 Alakša Ľubomír 87
2 78 Kubašák Mário 78
3 73 Vician Peter 73
4 72 Školník Marián 72
5 71 Golian Jaroslav 71
6 62 Vahančík Petr 62
7 52 Gálus Maroš 52
8 51 Baculík Miroslav 51
9 49 Stankovič Ján, Ing. 49
10 43 Balita Ruslan 43
11 41 Stankovič Peter 41
12 38 Becík Martin 38
13 33 Slanina Dominik 33
14 27 Koóš Vojtech 27
15 26 Slanina Slavomír 26
16 25 Stankovičová Soňa 25
17 22 Jombík Zdeno 22
18 15 Bátovský Juraj 15

1.kolo - 17.3.2023

Presnosť 25 m

Malokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 90 Cesnak Dušan
2 89 Glonský Vladimír
3 87 Golian Jaroslav
3 87 Sitáš Marian
4 86 Kubašák Mário
5 82 Vician Peter
6 81 Marcinek Jozef
6 81 Šinko Ľubomír
7 75 Ološtiak Marek
8 62 Mokoš Pavel
8 62 Jombíková Žofia
9 58 Púpava Jaroslav
10 54 Kanka Ján
11 47 Stankovič Ján, Ing.
12 42 Slanina Slavomír

Veľkokalibrová

Poradie Spolu Priezvisko Meno
1 87 Alakša Ľubomír
2 78 Kubašák Mário
3 73 Vician Peter
4 72 Školník Marián
5 71 Golian Jaroslav
6 62 Vahančík Petr
7 52 Gálus Maroš
8 51 Baculík Miroslav
9 49 Stankovič Ján, Ing.
10 43 Balita Ruslan
11 41 Stankovič Peter
12 38 Becík Martin
13 33 Slanina Dominik
14 27 Koóš Vojtech
15 26 Slanina Slavomír
16 25 Stankovičová Soňa
17 22 Jombík Zdeno
18 15 Bátovský Juraj

Combat

Place Priezvisko Meno Class Div PF Match Pts Match
1 Polievka Ľubomír U O Min 160 100
2 Kubašák Mário U O Min 131,1933 81,9958
3 Alakša Ľubomír U O Min 125,5628 78,4768
4 Marcinek Jozef U O Min 120,6268 75,3917
5 Cesnak Dušan U O Min 109,1095 68,1934
6 Ološtiak Marek U O Min 105,7605 66,1003
7 Kaminskýj Jakub U O Min 105,6241 66,0151
8 Školník Marián Novice O Maj 104,7082 65,4426
9 Glonský Vladimír U O Min 104,6905 65,4316
10 Vahančík Peter Novice O Maj 87,4599 54,6624
11 Koóš Vojtech U O Min 85,9117 53,6948
12 Golian Jaroslav U O Min 84,0191 52,5119
13 Gálus Maroš Novice O Maj 66,9493 41,8433
14 Stankovičová Soňa U O Min 59,5743 37,2339
15 Stankovič Ján, Ing. U O Min 57,395 35,8719
16 Szelle Ján Novice O Maj 54,2472 33,9045
17 Stankovič Peter U O Min 52,705 32,9406
18 Balyta Ruslan Novice O Maj 49,3044 30,8153
19 Becík Martin Novice O Maj 47,1873 29,4921
20 Jombík Zdeno Novice O Maj 23,2059 14,5037
21 Matis Vincent Novice O Maj 4,0436 2,5272

Originály výsledkov