O klube


Strelecký klub Krupina vznikol dňa 31.05.1991 zaregistrovaním strelnice Okrúhla hora - Bzovík na Ministerstve vnútra SR pod identifikačným číslom : IČO 42199085.

Strelnica s budovou strelnice sa nachádza na rozlohe 1 Ha.

Je schválená pre zbrane:

SA-Vzor 58,

krátke guľové zbrane,

dlhé guľové zbrane,

brokové zbrane.

Funkcionári klubu

predseda ZO ZTŠČ

Mgr. Peter Vician

0903 278101tajomník ZO ZTŠČ

Mgr. Marián Školník

0911 756686

hospodár ZO ZTŠČ

Pavel Mokoš

0918 370443